Mısır Silajı

 

En Kaliteli Silaj "Mısır Silajı"
Silaj; besleme değeri yüksek taze ve sulu yem bitkilerinin bol bulundukları devrede parçalanarak, havasız ortamda bir süre bekletildikten sonra elde edilen yem çeşididir. Yeşil yemlerin bulunmadığı kış ve erken ilkbahar aylarında yalnızca kuru ot, sap ve samanla beslenen hayvanlardan beklenen verim sağlanamaz. Bu dönemde verilecek silaj yemi onların iştahlarını açar, yedikleri diğer yemlerinde daha iyi değerlendirilmesini sağlar. Pro-vitamin A bakımından da oldukça zengin olan silaj hayvanlarda et ve süt verimini artırır.


Silaj, sığır, koyun ve keçi gibi gevişgetiren memeli hayvanların yem ihtiyacını karşılayan ve silolarda saklanan yüksek nem içeren fermente edilmiş yemlerdir. Suca zengin yemlerin oksijensiz ortamda bırakılarak süt asiti bakterilerinin etkisi ile fermantasyona uğratılması sonucu elde edilen yemdir ve kısaca yeşil yemlerin turşulaştırılmasıdır. Yeşil otun olmadığı kış aylarında yeşil, sulu ve ekonomik olarak verilebilecek tek kaba yemdir. Daha çok mısır, sorgum darısı ve diğer tahılların yeşil kısmından yapılır. Silaj yapmak için birim alandan en fazla yeşil kitle verebilen bitkilerden olduğu için özellikle mısır kullanılır ve bu mısırlara silajlık mısır adı verilir 


Yıllık .... tonluk üretim kapasitemizle bölgenin en büyük Silajlık Mısır Üretimi ve alım-satım payına sahip olan şirketimiz 2018 yılında ..... ton Mısır Silajı satışını gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Günümüzün gerekleri olan kalite, verimlilik ve zamanında teslim şartlarını göz ününde bulundurarak, Ürettiğimiz Mısır Silajını Türkiye'nin her yerine ulaştırmaktayız.